Фамилии на букву «Х» (Перепись 1528 года)

 1. Хабда Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Ян 146
 2. Хабда Ян Миколаевич, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 198 адв.
 3. Халецкий Михайло, п., дз-ца оуруцкi, п. Гародзен-скага пав. Троцкага в-д. 12. 99
 4. Ханевич Санко, б. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 39 адв.
 5. Хань, сакольнiк Наугародскага пав., яго «братея» Соловей, Тимош, Иван, Опанас i Гринь 41
 6. Харашкевiч Г. Л., (с. 9)
 7. Харингелевича Войтех, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
 8. Харитоиович Иван, б. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
 9. Харламович Василь, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95 адв.
 10. Хачибердей, т. Абрагiмава сцягу 117
 11. Хвалелиевич Лев, б. Валынскай з-лi 206
 12. Херубин, п., п. Мельнiцкага пав. Падляшскага в-д. 124
 13. Хилимон, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 32 адв.
 14. Хлус Василей, б. Вiцебскай з-лi 225
 15. Хмарыч Остафей, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24
 16. Ходан В. I., (с. 403)
 17. Ходашкович Ленид, мяшч. г. Полацк 222
 18. Ходевич Семен, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 98
 19. Ходкевич Андрей, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253 адв.
 20. Ходкевича Александро Иванович, п., п.-р., ставiу коней з дварца Iгнаткаускi Оудау 9
 21. Ходкевича Григорей Александрович, п. вiленскi, гетман найвышэйшы ВКЛ, с-та гародзенскi, дз-ца магiлеускi (с. 4)
 22. Ходкович Андрей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
 23. Ходкович Бернат, б. Кернаускага пав. Вiленскага в-д. 57
 24. Ходкович Гацута, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101
 25. Ходкович Миколай, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90
 26. Ходкович Хотен, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 101 адв.
 27. Ходор Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144
 28. Ходор Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 144
 29. Ходор, б. Пiнскага пав. 211
 30. Ходор, т. Алiшкавахар. 122
 31. Ходорович Богдан, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121
 32. Ходотович Тиш, б. Ваукавыйскага пав. Троцкага в-д. 104
 33. Ходыка Богдан, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
 34. Ходыка Федор, б. Пералайскага пав. Троцкага в-д. 92 адв.
 35. Ходыревич Довлетяр, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120 адв.
 36. Ходыревич Кильдыш, т. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 123
 37. Ходыревич Юнус, т. Абрагiмава сцягу 117 адв.
 38. Ходычиная Михайловая, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99
 39. Ходышевич Януш, т. хар. Банька Сенкавiча 124
 40. Хоенский Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156
 41. Холева Бартош Петрович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 139 адв.
 42. Холевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157
 43. Холевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 157
 44. Холмовский, б. Менскага пав. Вiленскага в-д. 29 адв.
 45. Холмовский, б. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 36 адв.
 46. Холмутович Зань, б. Пiнскага пав. 209 адв.
 47. Холоневский Андрей, п., п. Валынскай з-лi 203 адв.
 48. Холуневский Гаврило, п., п. Валынскай з-лi 202
 49. Хома, б. Клецкага пав. 212 адв.
 50. Хома, льбучанiн х-р вызнач. Лбучанин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi, 6. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 38 гл. Хома Лбучанин
 51. Хомутович Богдан, б. Пiнскага пав. 210 адв.
 52. Хомякович Иван, п., п. Валынскай з-лi 202
 53. Хонко, т. хар. кн. Банька Сенкавiча, яго брат — Афен-дей 123 адв.
 54. Хорубин, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
 55. Хоткевич Бернат, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 61 адв.
 56. Хочушкович Яныш, т. Абрагiмава сцягу 118 адв.
 57. Хребтович Богдан, п., п. Валынскай з-лi 208
 58. Хребтович Иван, б. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 35
 59. Хребтовича Богдан Мартинович, п., п.-р. 9 адв.
 60. Хребтовича Иван Олехнович, 14
 61. Хребтовича Митьковая, б. Троцкага пав. Троцкага в-д. 113 адв.
 62. Хребтовича Федковая, панi, удава 16 адв.
 63. Хребтовича Юрей Федкович, 14
 64. Хрол Боярин, х-р вызнач. Боярин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. прозвiшча цi iмя-мянушкi 114 гл. Хрол Боярин
 65. Хрсчонович Ян, 12
 66. Хрулевич Лаврин, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 33
 67. Хршонович Халецкий, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 24
 68. Хршонович Якуб, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
 69. Хршчаноускi Ваурынец, плябан холхлаускi с. 31
 70. Хршчонович Юрый, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
 71. Хршчонович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
 72. Хрщова Микула, б. Полацкай з-лi 218 адв.
 73. Хрщон, б. путны Жалудоцкага пав. Троцкага в-д., яго брат — Стецко 98 адв.
 74. Хрщоновая, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 75. Хрщонович Андрей, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 27 адв.
 76. Хрщонович Андрей, б. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 40
 77. Хрщонович Богуш, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
 78. Хрщонович Бортко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.
 79. Хрщонович Войтех, б. Майшагальскага пав. Вiленскага в-д. 58 адв.
 80. Хрщонович Григор, б. Айрогальскай вол. Жамойцкай з-лi 244
 81. Хрщонович Криштоф, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
 82. Хрщонович Лаврин, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
 83. Хрщонович Лаврин, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
 84. Хрщонович Марко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179
 85. Хрщонович Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174 адв.
 86. Хрщонович Матей, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
 87. Хрщонович Матей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
 88. Хрщонович Матей, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
 89. Хрщонович Матыас, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
 90. Хрщонович Мацко, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79
 91. Хрщонович Миколай, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
 92. Хрщонович Миколай, б. Ужвенцкай вол. Жамойцкай з-лi 274 адв.
 93. Хрщонович Мил, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 253 адв.
 94. Хрщонович Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 179
 95. Хрщонович Олехно, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 235 адв.
 96. Хрщонович Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 141
 97. Хрщонович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
 98. Хрщонович Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
 99. Хрщонович Полуян, б. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 34 адв.
 100. Хрщонович Ян, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65
 101. Хрящов Федко, б. Полацкай з-лi 220
 102. Хтрценович Лукаш, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 84
 103. Хцунович Иван, б. Наугародскага пав. Вiленскага в-д. 40
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...