Фамилии на букву «Л» (Перепись 1528 года)

 1. Лабунский Война, хар. [ковенскi], б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76
 2. Лаврен, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
 3. Лаврин, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д., яго зяць — Гришко 101
 4. Лаврин, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 282
 5. Лаврин, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго брат — Войтко Яцкович 29 адв.
 6. Лаврин, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111
 7. Лаврин, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287 адв.
 8. Лаврин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Войтко Богушевич 138 адв.
 9. Лавринец, гл. Лаўрынец
 10. Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 174
 11. Лавринец, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Петр Янович Зубкович 195
 12. Лавриновая Кахна, б. Конеўскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.; с. 30
 13. Лавриновая, б. Курклеўскага пав. Троцкага в-д. 114 адв.
 14. Лавриновая, удава, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
 15. Лавриновая, удава, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
 16. Лавриновая, удава, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 79 адв.
 17. Лавринович Андрей, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 32
 18. Лавринович Мартин, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 29
 19. Лавринович Мартин, п., п. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 275 адв.
 20. Лавринович Матей, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 76 адв.
 21. Лавринович Микута, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82
 22. Лавринович Олехно, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
 23. Лавринович Павел, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81
 24. Лавринович Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
 25. Лавринович Р[о]слан, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
 26. Лавринович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшска гав-д. 189
 27. Лавринович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
 28. Лавринович Юрьи, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191
 29. Лавринович Юхно, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
 30. Лавринович Якуб, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25
 31. Лавринович Якуб, б. Вiлькейскай вол. Жамойцкай з-лi 231
 32. Лавринович Янко, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67
 33. Лавринцевая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131
 34. Лавринцевая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163
 35. Лавринцевая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 166 адв.
 36. Лавринцевич Адам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136 адв.
 37. Лавринцевич Адам, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 173 адв.
 38. Лавринцевич Андрей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. IЗб адв.
 39. Лавринцевич Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163 адв.
 40. Лавринцевич Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 167
 41. Лавринцевич Григор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
 42. Лавринцевич Дранцишко, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 148
 43. Лавринцевич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 147 адв.
 44. Лавринцевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 191 адв.
 45. Лавринцевич Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156 адв.
 46. Лавринцевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшска гав-д. 191 адв.
 47. Лавринцевич Миколай, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156 адв.
 48. Лавринцевич Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 136
 49. Лавринцевич Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 135
 50. Лавринцевич Серафин, з. Бельскай з-лi Падляшска гав-д. 135 адв.
 51. Лавринцевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшска гав-д. 168 адв.
 52. Лавринцевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшска гав-д. 194 адв.
 53. Лавринцевич Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 189 адв.
 54. Лавринцевич Филип, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 156 адв.
 55. Лавринцевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 143
 56. Лавринцевич Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 187 адв.
 57. Ладышкович Юсупа, т. Абрагiмава сцягу 116 адв.
 58. Лазаревич Васко, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
 59. Лазарович Кузьма, б. Кобрынскай вол. 216 адв.
 60. Лазебникович Михал Янович, з. Бельскай з-лi Пад ляшскага в-д. 141 адв.
 61. Лазутка С., с. 404
 62. Лапка, б. Полацкай з-лi 219
 63. Лаппо И. И., с. 34
 64. Ласка Олехно, п., п. Валынскай з-лi 201 адв.
 65. Лаўмянскi Г., с. 4, 5, 11, 38
 66. Лаўрынец. Лавринец, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскага в-д. 126 адв.; с. 111
 67. Лаўцявiчус Э., с. 9
 68. Лбучанин Коста, х-р вызнач. Лбучанин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгiянальнага паходжан ня, 6. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 гл. Коста
 69. Лбучанин Хома, х-р вызнач. Лбучанин не зразумелы, магчыма — гэта абазнач. рэгiянальнага паходжан ня, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 гл. Хома
 70. Лев, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
 71. Левдинович Ясь, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 254 адв.
 72. Левкович Грицко, б. Камянецкага пав. Троцкага в-д. 107
 73. Левкович Сидор, б. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
 74. Левковичи, тры браты, б. Аiнскага пав. Вiленскага в-д. 31
 75. Левойтис Рымшис, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 246 адв.
 76. Левон, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56
 77. Левон, б. Маркаўскага пав. Вiленскага в-д. 42
 78. Левоновая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 143
 79. Левонович Иван, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
 80. Левонович Михно, б. Полацкай з-лi 219
 81. Левонович Осан, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 121
 82. Левонович Ян, сакольнiк Наўгародскага пав. 41
 83. Левчевич Богдан, б. Келменскай вол. Жамойцкай з-лi 283
 84. Левчевич Гриц, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281
 85. Левчевич Петр, б. Целыиаўскай вол. Жамойцкай з-лi 267 адв.
 86. Левчевич Станислав, б. Цельшаўскай вол. Жамойцкай з-лi 267 адв.
 87. Левша, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108
 88. Легандь Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 169 адв.
 89. Легишевич Иляс, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
 90. Легишевич Сенько, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120 адв.
 91. Легишевич, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
 92. Легуньковая, удава, т. хар. кн. Банька Сенкавiча 123 адв.
 93. Легуш, т. Алiшкава хар. 122 адв.
 94. Легуш, яго сын i дочкi — т. хар. Ахмет Влан Сан чуковiча 119 адв., 120 адв.
 95. Ледогостьский Богдан, б. Валынскай з-лi 203 адв.
 96. Лежнсвич Ян, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
 97. Лелейтис Юшко, б. Медзiнгонскай вол. Жамойцкаи з-лi 270
 98. Лелович Лукаш, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
 99. Ленарт, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21 адв.
 100. Ленарт, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51 адв.
 101. Ленартовая, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96 адв.
 102. Ленартовая, удава, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
 103. Ленартович Станислав, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 192 адв.
 104. Ленартович Сташко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158
 105. Ленартович Якуб, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 158 адв.
 106. Ленартович Ян, з. Бельскай з-лi Ладляшскага в-д. 146 адв.
 107. Ленартович Ян, з. Бельскай з-лi' Падляшскага в-д. 158
 108. Ленков Гришко, мяшч. г. Вiцебск 226
 109. Ленько, мяшч. г. Полацк 221 адв.
 110. Ленькович Богдан, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
 111. Ленькович Кузьма, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
 112. Ленькович Матфей, б. Слонiмскага пав. Троцкага в-д. 106 адв.
 113. Ленькович Ониско, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108
 114. Ленькович Федко, б. Пiнскага пав. 210
 115. Леньцус, б. Радунскага пав. Троцкага в-д. 91 адв.
 116. Лесовнч Юшко, б. Цельшаўскай вол. Жамойцкай з-лi 268
 117. Летынский Яцко, б. Валынскай з-лi 208
 118. Лецкович Стецко, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108
 119. Лешковича Юхновая Бор[...], б. Ашменскага пав. Вiленска пав-д. 22
 120. Лешницкий, п., п. Валынскай з-лi 204
 121. Лешович Миколай, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 57
 122. Лещ Юрий Стянькович, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 64
 123. Лещинич Остапко, б. Мсцiслаўскага пав. 228 адв.
 124. Лещинский Станислав, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 19
 125. Лещович Станислав, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54
 126. Лещович Станислав, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 56 адв.
 127. Линда Павел, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 134 адв.
 128. Линевский Василей, п., п. Валынскай з-лi 204
 129. Линьга Петькель, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 90 адв.
 130. Липич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 162 адв.
 131. Липко Горман, немец, б. Полацкай з-лi 220
 132. Липневич Митко, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 241 адв.
 133. Липов Петр, б. Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96
 134. Липчын Грин, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
 135. Лиский Ян Рафалович, з. Дарагiцкай з-лi Падляшскагав-д. 125
 136. Лисович Клим, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
 137. Лисович Пац, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 104 адв.
 138. Литаворовая, панi, удава, ставiла коней з маёнткаў лi тоўскiх, Падляшскага в-д. i дварца Чаканоўскi 15 адв.
 139. Литвин Малхь, б. Жаранскай вол. Жамойцкай з-лi 271
 140. Литвинович Зань, б. Пiнскага пав. 211
 141. Литвинович Мартин, б. Пiнскага пав. 211
 142. Лиходиевский Иван, кн., кн. Наўгародскага пав. Вi ленскага в-д. 37 адв.
 143. Лобадинович Марко, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 46
 144. Лобан, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99
 145. Лобан, яго брат — Януш Быковский 13
 146. Лобвейко Олех, б. Мерацкага пав. Троцкага в-д. 95
 147. Ловейкович Клнм, б. Полацкай з-лi 218 адв.
 148. Ловкинтойтис Матей, б. Бяржанскай вол. Жамойцкай з-лi 276
 149. Ловкшевич Ян, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 32 адв.
 150. Ловчевич Юхно, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 67 адв.
 151. Логвинович Нестер, б. Мсцiслаўскага пав. 228 адв.
 152. Логвиновича Михайло Гридич, б. Клецкага пав., Яго брат — Богдан 212
 153. Лодвикович Томко, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 21
 154. Лозич Максим, б. Пiнскага пав. 211
 155. Лозич Семен, б. Пiнскага пав. 211
 156. Лозка Андрей, п., п. Падляшскага в-д. 109
 157. Лойба Петр, б. Вiлькамiрскага i Рудамiнскага паветаў Вiленскага в-д., Паюрскай вол. Жамойцкай з-лi 46, 62 адв., 262 адв.
 158. Локсвядович Михайло, б. Ясвойнскай вол. Жамойцкай з-лi 287
 159. Ломзич Айзюк, т. хар. Ахмет Влан Санчуковiча 120
 160. Лопата, дв. 11
 161. Лопатинский Федор, б. Мсцiслаўскага пав. 227 адв.
 162. Лопенский Войтко Щепаиович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 196
 163. Лопич Ян, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 25 адв.
 164. Лопковский, б. Судзярэўскага пав. Вiленскага в-д. 73
 165. Лопот Федор, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99
 166. Лопот, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкагав-д. 102 адв.
 167. Лопотко, б. Валынскай з-лi 206
 168. Лосятинский Лоско, б. Валынскай з-лi 202 адв.
 169. Лосятинский Михно, б. Валынскай з-лi 202 адв.
 170. Лошкевич Михно, б. Ковенскага пав. Троцкага в-д. 75 адв.
 171. Лубин Петр, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
 172. Лубич Мартин, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133
 173. Лубич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.
 174. Лубич Матыс, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132
 175. Лубич Петр Станиславович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 176. Лудвицкий Павел, 17
 177. Лудвишский Пашко, б. Валынскай з-лi 202 адв.
 178. Лука, сакольнiк Наўгародскага пав. 41
 179. Лукаш, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д.108
 180. Лукаш, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д., яго брат — Миколай 27
 181. Лукаш, з с. Велямiчы, б. Гарадзецкага пав. 214
 182. Лукаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Мартин Барткович 171 адв.
 183. Лукаш, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д., яго брат — Ян Доминикович 177
 184. Лукаш, яго пасынкi — б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
 185. Лукашавiч Раман, хар. высакадворскi с. 31
 186. Лукашевич Адам, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 45
 187. Лукашевич Андрей, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 88 адв.
 188. Лукашевич Ленарт, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47 адв.
 189. Лукашевич Мартин, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 63
 190. Лукашевич Миколай, б. Меднiцкага пав. Вiленскага в-д. 28
 191. Лукашевич Миколай, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 69
 192. Лукашевич Миколай, баяр. Меднiцкага пав. Вiленска гав-д. 16 адв.
 193. Лукашевич Петр, б. Крэўскага цi Свiрскага хар. Вi ленскага в-д. 43
 194. Лукашевич Станислав, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 112
 195. Лукашевич Ян, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 132 адв.
 196. Лукашынец Давлет, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119 адв.
 197. Лукашынец Кадыш, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119 адв.
 198. Лукашынец Малыш, т. хар. Сей Жалал Мiнбалатавiча 119 адв.
 199. Луковский Васко, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 99 адв.
 200. Лукомский Андрей Андреевич, кн. 15
 201. Лукомский Андрей Иванович, кн., кн. Полацкай з-лi 220 адв.
 202. Лукомский Богуш, кн., кн. Полацкай з-лi 220 адв.
 203. Лукомский Михайло Романович, кн., кн. Полацкай з-лi, Васiлiшскага пав. Троцкага в-д. 96, 220 адв.
 204. Лукомский Петр Романович, кн., кн. Полацкай з-лi 220 адв.
 205. Лукомский Семен Романович, кн., кн. Полацкай з-лi, Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв., 220 адв.
 206. Лукомский Юрий, кн., кн. Астрынскага пав. Троцкага в-д. 97 адв.
 207. Лукошка Артем, мяшч. г. Полацк 221 адв.
 208. Луникович Мартин, б. Конеўскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.
 209. Луникович Станько, б. Конеўскага пав. Троцкага в-д. 93 адв.
 210. Лункечиньса Петр, б. Ковеискага пав. Троцкага в-д. 76
 211. Лупинич Ивашко, б. Браслаўскага пав. Вiленскага в-д. смалянiн 74 адв.
 212. Лупшевич Стань, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 280
 213. Лупшович Ян, б. Карклянскай вол. Жамойцкай з-лi 273 адв.
 214. Лустинича Яновая, б. Ашменскага пав. Вiленскага в-д. 23 адв.
 215. Луца Станиславовна, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 82 адв.
 216. Луцея, б. Самiлiшскага пав. Троцкага в-д. 83
 217. Лучаевая Станьковая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.; с. 42, 116
 218. Лучаевич Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.; с. 42, 116
 219. Лучаевич Михал, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 133 адв.; с. 42, 116
 220. Лучайтис Нарко, б. Крожскай вол. Жамойцкай з-лi 281 адв.
 221. Лушчемович Ян, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52
 222. Лущикович Лаврин, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 44
 223. Лыко Василей, кн., кн. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 87 адв.
 224. Лыко Павел, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 225. Лынчич Томко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 151
 226. Лысовский Томко, б. Валынскай з-лi 208
 227. Лысый Петр, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102 адв.
 228. Лысый Станислав, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 102
 229. Лытчыч Васко, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 105
 230. Лыч Мицко, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108
 231. Лычевич Пацко, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108 адв.
 232. Лыщ Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172
 233. Лыщиньский Михно, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108
 234. Лыщиньский Пронько, б. Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 108
 235. Львовая, панi, панi Берасцейскага пав. Троцкага в-д. 107 адв.
 236. Львович Кмита, б. Вiцебскай з-лi 225
 237. Львович Федко, б. Вiцебскай з-лi 226
 238. Любаўскi М. К. Любавскмй М. К., с. 7, 30, 32, 33, 45, 400, 401, 404
 239. Любельская Зохна, б. Пiнскага пав. 209 адв.
 240. Любецкий Богдан Романович, кн., кн. Валынскай з-лi 200 адв.
 241. Любецкий Богдан, кн., кн. Валынскай з-лi 201
 242. Любецкий Василей Романович, кн., кн. Валынскай з-лi 200 адв.
 243. Любиевич Бартош, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161
 244. Любиевич Филип, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 161
 245. Любич Станислав Янович, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 131 адв.
 246. Любкович Бал громей, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86 адв.
 247. Любкович Мацко, б. Ейшышскага пав. Троцкага в-д. 89 адв.
 248. Любортович Балтромей, б. Расеiнскай вол. Жамойцкай з-лi 247
 249. Любоченин Кузьма, х-р вызнач. Любоченин не зразумелы, магчьша — гэта абазнач. рэгiянальнага паходжан ня, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 38 гл. Кузьма
 250. Любошевич Андрей, б. Кернаўскага пав. Вiленскага в-д. 54 адв.
 251. Любш, б. Шоўдаўскай вол. Жамойцкай з-лi 265
 252. Люля Станислав, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 51
 253. Люмо[н]тович Михайло, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 36; с. 64
 254. Люмонтович Андрей, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35 адв.
 255. Люмонтович Мардас, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 85
 256. Люмонтович Михно, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35 адв.
 257. Люнич Миско, б. Рудамiнскага пав. Вiленскага в-д. 47
 258. Люткевич Богдан, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 238
 259. Люткевич Венцлав, б. Вяленскай вол. Жамойцкай з-лi 238
 260. Лютко, б. Вiдукльскай вол. Жамойцкай з-лi 252 адв.
 261. Лютко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 262. Люткович Станислав, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 66 адв.
 263. Люткович Степан, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 264. Люткович Юрьи, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 109 адв.
 265. Люцинский, с. 99
 266. Лючевич Станис, б. Коршаўскай вол. Жамойцкай з-лi 260 адв.
 267. Ляба Войтко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 175 адв.
 268. Лявринович Ян, б. Вiцебскай з-лi 224
 269. Лядинский, с. 97, 98, 99
 270. Лядович Григор, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181 адв.
 271. Лядович Иван, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181
 272. Лядскi Iван Васiлевiч, с. 31
 273. Лялевич Петр, б. Вiлькамiрскага пав. Вiленскага в-д. 65 адв.
 274. Лялюкович Михно, б. Высакадворскага пав. Троцкага в-д. 86
 275. Лярвич Миколай, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 40 адв.
 276. Лярвич Ян, б. Наўгародскага пав. Вiленскага в-д. 35
 277. Лясота, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194
 278. Лятко, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 172
 279. Лях Войтко, б. Патумшышскай вол. Жамойцкай з-лi 272
 280. Лях Мис, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 181
 281. Лях Петр, б. Лiдскага пав. Вiленскага в-д. 31 адв.
 282. Лях Степан, б. Пянянскага пав. Вiленскага в-д. 70 адв.
 283. Лях Янко, б. Упiцкага пав. Троцкага в-д. 111 адв.
 284. Ляховая, удава, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163 адв.
 285. Ляхович Авгуштын, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 163 адв.
 286. Ляхович Богдан, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 287. Ляхович Матей, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52 адв.
 288. Ляхович Микути, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 289. Ляхович Станислав, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 290. Ляхович Станислав, б. Жыжморскага пав. Троцкага в-д. 81 адв.
 291. Ляхович Стас, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 292. Ляхович Якути, б. Гародзенскага пав. Троцкага в-д. 100 адв.
 293. Ляхович Ян, б. Мемiжскага пав. Вiленскага в-д. 52 адв.
 294. Ляховский Сенько, п., п. Валынскай з-лi 207
 295. Ляшкович Матей, з. Бельскай з-лi Падляшскага в-д. 194 адв.
 296. Ляшкович Ян Миколаевич, з. Бельскай з-лi Падляшскагав-д. 194 адв.
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...